Web Analytics
Logo

Bijna alle

vervoerders op 1 punt

Ruime openingstijden - Gemak - Service gericht - Milieubewust  

Privacy verklaring 

Pakketpunt Van Pinxteren neemt de bescherming van uw gegevens serieus en controleerd doorlopend of de maatregelen die wij nemen, er ook voor zorgen dat misbruik, verlies, onbevoegde toegang,ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging worden voorkomen.. Ook willen we transperant zijn, over hoe we omgaan met uw gegevens.

 

Wie zijn we

Pakketpunt Van Pinxteren, gevestigd aan De Ploeg 10, 5384HN Heesch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Pakketpunt Van Pinxteren

KVK: 82798478

De Ploeg 10, 5384HN Heesch

Tel: +31(0)412-796552

https://www.pakketpuntvanpinxteren.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Pakketpunt Van Pinxteren verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk over u verwerken:

 

- Voor- en achternaam

- Eventueel bedrijfsgegevens, zoals BTW nummer en KVK nummers

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Hantekeningen / parafen 

- IP-adres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie,  telefonisch of op elke andere wijze dan ook

- Locatiegegevens

- Gegevens over uw activiteiten en surfgedrag op onze website

- Internetbrowser en apparaat type

- Bankrekeningnummer

- Zichtbare als onzichtbare video en geluidsopnames tbv veiligheid en bescherming van uw en onze eigendommen.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij, zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons via telefoonnummer +31(0)412-796552 en zullen deze informatie zo spoedig en snel mogelijk verwijderen.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Pakketpunt Van Pinxteren verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling en bestellingen

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening adequaat uit te kunnen voeren

- Om goederen en diensten bij/aan u (af) te leveren of in ontvangst te nemen, dan wel correct uit te voeren.

- Pakketpunt Van Pinxteren verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

-Tevens maakt Pakketpunt Van Pinxteren gebruik van video en audio opnames tbv veiligheid en ter beveiliging van uw en onze eigendommen.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Pakketpunt Van Pinxteren gebruikt geen A.I. ( automatische/kunstmatige inteligentie) of neemt geen besluiten, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Pakketpunt Van Pinxteren) tussen zit. 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Pakketpunt Van Pinxteren bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

- Voor- en achternaam - 5 jaar na laatste contact

- Bedrijfsgegevens zoals BTW en KVK nummers - 5 jaar na laaste contact

- Adresgegevens - 5 jaar na laatste contact

- Telefoonnummer - 1 jaar na laatste contact

- E-mailadres - 1 jaar na laatste contact

- Hantekeningen / parafen  - niet opgeslagen. Alleen doorgegeven aan betreffende vervoerder.

- IP-adres - 3 maanden

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie,  telefonisch of op welke andere wijze dan ook - 5 jaar na laatste contact

- Locatiegegevens - 3 maanden

- Gegevens over uw activiteiten en surfgedrag op onze website - 3 maanden

- Internetbrowser en apparaat type - 3 maanden

- Bankrekeningnummer - 5 jaar naar laatste contact of betaling.

- Zichtbare als onzichtbare video en geluidsopnames tbv veiligheid en bescherming van uw en onze eigendommen. - 5 maanden

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Pakketpunt Van Pinxteren verkoopt uw gegevens nooit aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, diensten aan u geleverd, met de betreffende vervoerders of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Pakketpunt Van Pinxteren blijft wel verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Gegevens welke wij verwerken voor/in opdracht van vervoerders of onze betaal provider (Zettle by Paypal) , worden rechtstreeks en beveiligd verstrekt aan de betreffende vervoerder of onze betaal provider, en verwerkt conform de privacy verklaring van deze organisaties. Voor DPD klik hier. Voor DHL Express klik hier. Voor Homerr klik hier, Voor UPS Klik hier. Voor GLS klik hier. Voor Zettle klik hier. Wish klik hier. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Pakketpunt Van Pinxteren gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Pakketpunt Van Pinxteren gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit.

Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden binnen onze website. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichtinghttps://cookiefirst.com/nl/wat-zijn-cookies/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen (welke wij ververken)

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pakketpunt Van Pinxteren en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij over  u beschikken, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar; avg@pakketpuntvanpinxteren.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Pakketpunt Van Pinxteren wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Pakketpunt Van Pinxteren neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ons webformulier. Deze vindt u hier.

 

Uw privacy en de toekomst.

De bescherming van uw privacy, nu en in de toekomst,  is voor ons een belangrijk speerpunt in onze dienstverlening. Daarom zullen we, van tijd tot tijd, deze privacy verklaring herzien en indien nodig ook aanpassen aan de huidige tijd en/of werkzaamheden. Aan onderstaande "versie" info kunt u zelf controleren, wanneer wij deze privacy verklaring voor het laatst hebben ge-update.

Versie 2022-5 (27 november 2023)